Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Bilder til Tanakalender - Deanukáleanddar 2019

Kalenderkomiteen i Tana historielag - Deanu historjásearvi vil utgi Tanakalender - Deanukáleanddar også i 2019

Tema for 2019 er ut på tur

De siste årene har det vært populært å gå Topp- og Perleturer, men mennesker har gått turer i all sin tid. I Tana har det vært tradisjon med høsting av natur og turer i den forbindelse, som jakt, fiske og bærturer. Og mange har kanskje tatt disse turer med rein, hest, sykkel, båt, til fots osv. Og de senere år med motorkjøretøyer.

Alle bilder fra turer er av interesse. Bilder av aktiviteter (jakt, fiske o.a.), den vakre naturen og de fine bygdene i Tana kommune. Vi ønsker å få både gamle og nye bilder, det for å vise hvordan utvikling har vært, hvordan turer ble gjort før og nå, kanskje også se hvordan naturen har endret seg.

Alle som bidrar med bilder som blir brukt i kalenderen får en Tanakalender - Deanukáleanddar 2019 pr. bilde som takk for bidraget.

Bildene ønsker vi å få innen 10.mars 2018.
Kvalitet på digitalbilder må være minst 1 MB (megabyte), dette for å få gode bilder i kalenderen. Vi er behjelpelig med å scanne papirbilder.

Bildene kan sendes til Arne Josvald Sabbasen, Postboks 111, 9846 Tana, e-post ar-josab@online.no , eller en av de andre i komiteen. Telefon 948 90 412.

Komiteen består av

Eli Rajala Lautz, Seida, Elisabeth Arneng Varsi, Sirma, Trine Samuelsen, Polmak, Arne Josvald Sabbasen, Tana bru