Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Svært vanskelige beiteforhold for rein denne vinteren.

Beitekrise i reindriften, vis særlig hensyn!

Det er svært vanskelige beiteforhold for rein denne vinteren. De vanskelige beiteforholdene skyldes at det er store mengder tettpakket snø og ishinner som hindrer reinen i å grave seg ned til beitene. Den vanskelige beitesituasjonen har vedvart i en lengre periode. Beiteforholdene gjør at reinene er i dårligere kondisjon enn normalt. Reineiere har påbegynt tilleggsfôring for å unngå at rein sulter. Likevel er reinen mer sårbare for forstyrrelser enn normalt.

Reinen tærer på oppsparte fettreserver gjennom vinteren. Den er derfor sårbar for økt energiforbruk som følge av forstyrrelser. Reinen er spesielt sårbar mot forstyrrelser ved situasjoner som dette, når tilgjengelige beiter og reinens kondisjon reduseres. Reinen er et flokkdyr som vanligvis unngår mennesker.

Menneskelig tilstedeværelse, enten på snøskuter eller skigåere, kan utløse flukt- og fryktadferd hos reinen. Dette kan gjøre at reinen får et for høyt energiforbruk eller at den unnviker sårt tiltrengte beiteområder.

Når reinen er i dårligere kondisjon vil den ikke alltid flykte, men kan bli stående i ro når du kommer mot den. Den vil allikevel oppleve stress dermed forbrenne sårt tiltrengte fettreserver.

Drektige simler er spesielt sårbare for forstyrrelser. På seinvinteren kan simlene kaste kalv (abortere) dersom de blir stresset eller får redusert kondisjon. Simlen vil også kunne forlate kalven dersom den blir forstyrret. Det er derfor viktig at alle som ferdes i områder med rein viser særskilt hensyn denne vinteren.

Følg Reinvettreglene:

1. Snu hvis du ser reinsdyr.

2. Kan du ikke snu? Gå i annen retning eller vent til reinen har trukket vekk.

3. Ha hunden i bånd.

4. Ser du spor i snøen, vær oppmerksom.

5. Ser du én rein, vær oppmerksom. Det er mest sannsynlig flere rein i området.

6. Ikke kjør snøskuter i mørket eller skumringen. Rein blir paralysert av lyset.

7. Kjør vekk hvis reinen trekker mot snøskuteren. (Rein kan tro du kommer med fôr.)