Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Behov for tilkallingsvikarer i skole og barnehage

Det er stort behov for tilkallingsvikarer i skole og barnehage. Hvis du kan være tilkallingsvikar, ta direkte kontakt med rektor eller styrer i barnehagen.

Tanabru barnehage: konstituert styrer Ann-Kristin Kristoffersen mobilnr. 94460541

Austertana barnehage: styrer Hanne Merethe M. Johnsen mobilnr. 46400325

Boftsa barnehage og skole: styrer/rektor Linda Johnsen mobilnr. 45517761

Tanabru skole: rektor Øystein Albrigtsen mobilnr. 45517791 eller 

                          inspektør Henrik Kolstrøm mobilnr. 45517797

Deanu Sámeskuvlla: rektor Berit R. Nilssen mobilnr. 45517781