Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Begrenset adgang til dispensasjon fra motorferdselsloven for transport av bagasje og utstyr for garnfiske under isen

Fylkesmannen inndrog i 2007 54 dispensasjoner gitt av Tana kommune for snøskuterkjøring i forbindelse med garnfiske under isen. Dispensasjonene ble opphevet fordi Fylkesmannen anså dem som i strid med motorferdselregelverket og dermed ugyldige.

Etter framvisning av dokumentasjon for inntekter fra utmarksnæring fikk tre personer tilbake sine tillatelser. 7 klager fikk ikke gehør hos Fylkesmannen og ble oversendt Direktoratet for naturforvaltning for endelig behandling.

Direktoratet opprettholdt i alle 7 klagesaker Fylkesmannens inndragninger. For Direktoratets vurderinger og begrunnelser viser vi til vedlagte brev, tilfeldig valgt blant de 7.