Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Begrenset adgang til bofellesskapene i Botjenesten

For å beskytte ansatte og pasienter mot det nye koronaviruset, er det besluttet en streng besøksbegrensning på bofellesskapene i Botjenesten. Kun nødvendig besøk skal tillates.

Pårørende eller andre besøkende skal ikke inn dersom:

- Du har luftveissymptomer (hoste, sår hals)

- Du har vært på reise utenfor Norden

- Du har vært i kontakt med noen som har testet positivt på koronaviruset

Det samme gjelder leverandører/samarbeidspartnere eller andre som skal inn her i jobbsammenheng.

Hvis du vurderer deg som nødvendig besøkende, ta kontakt med personalet over telefon. Personalet vil vurdere nødvendigheten av besøket.

I så fall følger disse regler:

- Ikke opphold deg i fellesarealer

- Hold deg inne i leiligheten til den du besøker

- Ivareta god håndhygiene

Vi beklager ulemper dette medfører, men ber om forståelse på vegne av pasienter og ansatte

 

 Vi kan kontaktes på tlf.:

Base 1, Jeagilguolbba 26: 46400333

Base 2, Jeagilguolbba 31: 46400338