Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Barneverntjenesten trenger tilsynsførere for barn som bor i fosterhjem

Barneverntjenesten trenger tilsynsførere for barn som bor i fosterhjem
Barneverntjenesten skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem frem til barnet fyller 18 år. En tilsynsfører skal opprettes for det enkelte barn, og Tana kommune er nå på jakt etter flere personer som kan påta seg slike oppdrag.
Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet.

Dine arbeidsoppgaver i tilsynsarbeidet
Tilsynsfører skal besøke fosterhjemmet minimum fire ganger i året og skal sende rapport til barneverntjenesten etter hvert besøk.
Du vil ha en uavhengig funksjon overfor barneverntjenesten, fosterforeldre og barnets foreldre.
Barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer med tilsynsføreren.
Det skal være minimum 4 tilsyn pr år og det skal skrives rapport fra hvert tilsyn

Krav til deg
Det stilles ikke noe krav om formell barnefaglig eller barnevernfaglig bakgrunn for å bli tilsynsperson, men erfaring fra arbeid med barn, samt personlig egnethet vil bli vektlagt.
Du bør kunne utføre oppgaven over tid og gode samarbeidsevner er viktig.
Du må fremvise politiattest

Barnevernets oppgaver
Barneverntjenesten vil gi veiledning og sørge for at tilsynsfører får nødvendig informasjon om barnet.
Videre vil barneverntjenesten påse at tilsynsfører fører et forsvarlig tilsyn i fosterhjemmet, og motta og følge opp rapporter fra tilsynsføreren
Oppdraget som tilsynsfører er kr 300,- pr time
Utgiftsdekning i forbindelse med oppdraget dekkes av barneverntjenesten
Hvis du ønsker å bli tilsynsfører eller vil vite mer, ta kontakt med barneverntjenesten i Tana, enten på mail eller telefon

Silvana.Roska@tana.kommune.no mob 46400370
Line.lokken@tana.kommune.no mob 46400378

For mer informasjon: http://www.bufdir.no/global/Tilsyn_Barn_Fosterhjem_Veileder.pdf