Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Barn og unges bruk av steder i kommunen

I forbindelse med utarbeidelse av ny arealplan ønsker Tana kommune innspill på viktige steder og områder barn og unge bruker i kommunen. Frist for innspill er 5. mars 2018.

Tana kommune reviderer nå kommuneplanens arealdel. Et nytt planforslag skal blant annet konsekvensutredes med hensyn til barn og unges interesser. Vi har hatt et møte med barn og unges representant i plansaker, Astrid Kjølås, der vi konkluderte vi ønsker et bedre kunnskapsgrunnlag for å utrede konsekvenser av innspill for barn og unges bruk av områder.

Vi ønsker derfor en kvalitetssjekk av innspillene fra skolene gjort i 2001 og av friluftslivskartleggingene fra 2016 som ble gjort i forbindelse med revidering av skuterløypenettet i kommunen, samt nye eller andre innspill i forhold til barn og unges bruk av områder.

Kommunal planlegging er et viktig virkemiddel for å bidra til gode nærmiljøer for barn og unge. Barns utvikling og erfaring formes gjennom kontakt, samvær og aktiviteter med andre mennesker. Familie, naboer, venner, skolekamerater, lærere og andre voksne utgjør barns sosiale nettverk. I arealplanleggingen kan vi bidra til å danne rammer for utvikling av gode nærmiljøer og sosialt liv mellom husene, i bygda, i boligfelt eller rundt skoler og barnehager. Vi ønsker derfor innspill på eksisterende områder som bør forbeholdes barn og unge og områder som kan bidra til å bedre oppvekstmiljøet for barn og unge.

Vedlagt følger mottatte kart over innspill til arealdelen fra 2002 som vi har og kart fra friluftslivskartleggingen i 2016.

 

For å merke av områder på kart kan en bruke https://www.kommunekart.com/?funksjon=VisKommune&kommunenummer=2025 eller www.nordatlas.no og sende det inn til postmottak@tana.kommune.no

Frist for innspill: 5. mars 2018.

 

For spørsmål og avklaringer kontakt

kommuneplanlegger Frans Eriksen, tlf. 464 00 271, E-post: frans.eriksen@tana.kommune.no