Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Barn i utsatte situasjoner utenom skole- og barnehagetiden kan også ha rett til tilbud om skole- og barnehageplass

Vi ser ofte at myndighetene har spesielt fokus på barns situasjon i høytider og lange ferier, for eksempel når juleferien er lang. Da opplever mange barn at familiesituasjonen er utfordrende. For disse barna vil en hverdag i skole eller barnehage være svært positivt.

Barnevernet sammen med andre myndigheter har god oversikt over våre barn, og vil kunne be skolene og barnehagene ta imot disse barna også i denne krevende situasjonen. Det er et lavterskeltilbud som er til fordel for barna. Som ellers i samfunnet, er barnevernet også nå åpen for at ansatte, familie og bekjente sier ifra om barn som ikke har det bra.