Giella Giella Giella Visning: A A A A A
toppbilde

Personalavdelingen

 

 
Generelt om virksomheten
Avdelingen ivaretar arbeidsgiverpolitiske utviklingsoppgaver, og yter støtte både til rådmann og øvrige virksomheter, Det gis støtte i forhold til ansettelser og rådgivning innenfor personalpolitiske problemstillinger, Avdelingen har ansvar for  kommunens pensjonsordning og lokale lønnsforhandlinger. 
Avdelingen ivaretar også arbeidet med IA, sykefravær og HMS og er ansvarlig for saksbehandling i forhold til ADU og AMU, samt dialogen med arbeidstakerorganisasjonene i hht Hovedavtalens bestemmelser.
 
Fra 01.01.2016 ble Tana studiesenter, Tana bibliotek og samisk språkutvikling overført til personalavdelingen
 
 
Ledelse:
Vigdis Blien, personalleder.
 
 
Kontaktinfo:
Besøksadresse
Tana rådhus, Rådhusveien 24
Telefon
46 400 200
Fax
78925309