Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Bak lukkede dører i Tana

Under tittelen «Lukket kommune» skrev Ságat den 07.11.2008 på lederplass om formannskapsmøtet i Tana som ble lukket uten lovlig hjemmel da navnet på flerbrukshallen ble behandlet. I denne lederartikkelen tar Ságat et nødvendig oppgjør med politikere som fatter beslutninger bak lukkede dører i en sak av stor allmen interesse. Lederen kan leses på www.sagat.no

 

På kommunens internettside får vi svar på tiltale: «Tana kommune tar på det sterkeste avstand fra lederen i Ságat av 7. november, hvor vi bli betegnet som en lukket kommune».
Dette innlegget fra kommunen kan oppfattes på to måter. Enten at kommunen fortsatt ønsker å lukke dørene etter eget forgodtbefinnende i strid med kommuneloven, eller at kommunen ikke klarer å forholde seg saklig til innholdet i Ságats lederartikkel. Begge oppfatninger vil være beklagelig, for ikke å si bedrøvelig.
Ságat har aldri betegnet Tana kommune generelt som en lukket kommune. Alle som leser lederartikkelen vil se at det er lukkinga av et konkret formannskapsmøte vi kritiserer. Vår kritikk er at politikerne i formannskapet lukket sitt møte uten å ha noen lovlig hjemmel å vise til.
Ságat har selvsagt ikke kritisert Tana kommunes åpenhet på internett når det gjelder postlister og dokumenter. Men en ting er å få tilgang til dokumenter og vedtak i ettertid. For avisas del - som folkets «øyne og ører», er det vel så viktig å kunne være direkte tilstede i de fora hvor beslutninger fattes, og kunne referere de forskjellige argumenter for og mot de fattede vedtak.
Når det er sagt synes vi Tana kommune fortjener all ære for gode innsynsrutiner i dokumenter på internett. Her er Tana en mønsterkommune. Men det hjelper lite at administrasjonen gjør en god jobb med åpenhet, når kommunepolitikerne i neste øyeblikk lukker dører i sin uvitenhet. Det er dette vi ønsker å slå ned på.
Forøvrig er vi uenig med kommunens utsagn om at saken om flerbrukshall «har ytterst minimal betydning for innbyggerne».
 
Geir Wulff
redaktør i dagsavisa Ságat