Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Båtutsetting og fiske ved fiskestanga på østsiden av elva

Statens vegvesen som byggherre har i samråd med entreprenør besluttet at det ikke er ønskelig med trafikk på land i forbindelse med båtutsetting og fiske ved fiskestanga på østsiden av elva.

Det har kommet spørsmål fra lokale fiskere angående anleggsområdet på østsiden av elva. Av sikkerhetsmessige årsaker er det behov for å holde adkomsten til elva stengt i dette området. Fiskere henvises til andre tilkomster og de som ønsker å sette ut båt henvises til for eksempel Seida om lag 4 km lenger ned.