Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Avdeling for hjelpetjenester

Avdeling for hjelpetjenester

Avdeling for hjelpetjenester er et samordnet tjenestetilbud innenfor områdene transporttjeneste/ parkeringstillatelse/ ledsagerbevis, pedagogisk- psykologisk tjeneste, tjeneste for funksjonshemmede, barneverntjeneste og rus- og psykisk helsetjeneste. Avdelingsleder er faglig- og administrativ leder for alle områdene. Avdelingen er lokalisert til Tana helsesenter.

Besøksadresse;
Helsestien 32, Tanabru

Ledelse og merkantil

Hovednummer hjelpetjenesten, tlf 464 00 380, hjelpetjenesten@tana.kommune.no
Avdelingsleder Jakob Lanto, tlf. 464 00 360, jl@tana.kommune.no

 


Kommunepsykolog
Kommunepsykolog Andrew Sak, tlf. 464 00 369
e-post: andrew.sak@tana.kommune.no

Pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT-konsulent Jaana Länsman Eriksen, tlf. 464 00 376, jaana.eriksen@tana.kommune.no
PPT-konsulent Siw Pleym, tlf. 464 00 377, siw.pleym@tana.kommune.no

Tjeneste for funksjonshemmede

Konsulent for funksjonshemmede Ann Magritt Børresen, tlf. 464 00 382, ann-magritt.borresen@tana.kommune.no

 

Rus- og psykisk helsetjeneste

Psykiatrisk sykepleier og teamleder Anita Henriksen, tlf. 464 00 367, anita.henriksen@tana.kommune.no
Ruskonsulent Gunn Ulvenes Sundal, tlf. 464 00 363, gunn.ulvenes.sundal@tana.kommune.no
Psykiatrisk sykepleier Tone Gunvor Nilsen, tlf 464 00 364, tone.gunvor.nilsen@tana.kommune.no
Miljøterapeut Wenke Fevang Lanto, tlf. 464 00 384, wenche.lanto@tana.kommune.no
Miljøarbeider Riitta Tautra, tlf. 464 00 361, riitta.tautra@tana.kommune.no

Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering

Ann Magritt Børresen, tlf 46400382,  ann-magritt.borresen@tana.kommune.no