Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Avdeling for helsetjenester

Tana helsesenter


 

Generelt om virksomheten

Avdeling for helsetjenester gir følgende tjenester etter ”Lov om helsetjenesten i kommunene”:

-Legetjenester

-Helsestasjonstjenester

-Skolehelsetjeneste

-Jordmortjenester

-Psykiskhelsetjeneste

-Rustjeneste

-Tjenesten for funksjonshemmede

-Miljørettet helsevern

-Fysioterapitjenester

Ledelse: Virksomhetsleder Per Ivar Stranden

Kontaktinfo: Besøksadresse      Tana helsesenter, 
                                                           Maskevarreveien 1, 
                                                           Tana bru
                                                           Telefon 45517700
                                                           E-post: helse@tana.kommune.no