Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Arrangementstøtte til Samefolkets dag 6. februar og 17. mai 2023

Lag og foreninger som tilrettelegger åpne arrangementer for å markere Samefolkets dag 6. februar og 17.mai kan søke kommunen om økomisk tilskudd. 

Sameflagget  norskflagg

Utkast til program må vedlegges.
Søknad sendes: 
postmottak@tana.kommune.no