Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Arbeidsmiljøet på agendaen i Tana kommune

Lederne i Tana kommune har 18. januar 2022 gjennomført oppfølgingssamling med Ingelin Burkeland, senioransvarlig og fagansvarlig 10-faktor, KS-Konsulent.

Tana kommune har tidligere gjennomført en 10-faktor-medarbeiderundersøkelse. Målet med undersøkelsen er å undersøke arbeidsmiljøet og forbedre tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.

De 10 faktorene
1. Indre Motivasjon - Motivasjon i oppgaven i seg selv
2. Mestringstro - Tiltro til seg selv og egne evner til å mestre jobben
3. Autonomi - Opplevd tillit til å jobbe selvstendig 
4. Bruk av kompetanse - Opplever å få relevante oppgaver og utfordringer i samsvar med egen kompetanse
5. Mestringsorientert ledelse - Ledelse med vekt på å gjøre medarbeidere best mulig ut fra sine forutsetninger.
6. Rolleklarhet - medarbeiders rolle er eodt definert og kommunisert
7. Relevant kompetanseutvikling - Mulighet for relevant kompetanseutvikling
8. Fleksibilitetsvilje - Vilje til  å være felksibel på jobb
9. Mestringsklima - Kultur for å samarbeide, lære og gjøre hverandre gode
10. Prososial motivasjon - Ønske om å gjøre/være til nytte for andre

 

I oppfølgingssamlingen ble det blant annet satt fokus på hvordan skape gode, effektive og lærerike møter hvor alle vi bidrar. Videre var psykologisk trygghet et tema hvor ledere har ansvar for å skape et klima der folk er komfortable med å uttrykke og være seg selv. I tillegg diskuterte forsamlingen rolleklarhet og leders ansvar for å kommunisere forventninger til rolle/medarbeider.

IMG_7127.jpg

Bilde: HR-rådgiver Vigdis Blien (fra venstre), kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren og seniorrådgiver KS Konsulent Ingerlin Burkeland Foto: Tana kommune pressebilde

Rapport fra en deltaker i samlingen:

"Med den nye åpenheten i kommunen der man ønsker en bredere deltakelse, har jeg som tillitsvalgt også fått delta på dette oppfølgingsmøtet. Det jeg særlig har blitt bevisst på er at alle har et ansvar for å jobbe med faktorene og at dette er et felles løft. Jeg ser at dette er et veldig godt verktøy som jeg nå er motivert til å bruke. Nå spør jeg meg selv: hva kan jeg gjøre som arbeidstaker og kollega, og hva kan jeg gjøre som tillitsvalgt? Hvordan kan jeg best bidra? Jeg er inspirert!" - Tillitsvalgt for Naturviterne, Erlend Eide.