Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Oppdatert 16.02.2018

Åpne skuterløyper i Tana

Oversikt over åpne løyper i Tana kommune
 

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Tana er vedtatt 15 desember 2016

 

Løype nr

Løype

Status

Merknader

1

Leavvajohka/Levajok–Leavvajávri

Stengt

 

2A

Sirbmá–Bajimus Lavnnjosjávri

Delvis åpen

 Åpen fra Sirma til Gurtheluppal

2B

Lákšjohka–Gárppejohguolbba

Stengt

 

3A

Fanasgieddi/ Båteng–Gurteluoppal

Åpen

 

3B

Storfossen–vest for Laddelašjávri

Åpen

 

3C

Gárppejohguolbba-Gaskkamus Lavnnjosjávri

Stengt

 

4

Hillágurra–Liŋkonjávri

Åpen

  

5

Máskejohka/ Masjok–Stuorra Ilis

Åpen

  

 6A

Bonjákas/Bonakas–Geassájávri/Sommervann

Åpen

6B

Smalfjord–løype 6A

Åpen

  

6C

Boftsa–løype 6A

Åpen

 

6D

Golggotjávri–løype 5 ved Luohttemuorjohka

Stengt

 

7

Ifjordfjellet

Åpen

  

 8

Stuorrajohka/Storelva–Stuorra Ilis

Åpen

  

9

Tanaelva med tilførselsløyper til Tanabru

 Delvis åpen

  Åpen fra Tanabru nord tilførselsløype, til Langnes

Åpen fra Skiippagurra til Båteng.  

OBS! Løypen er stukket fra Tana bru sør til Skiippagurra, men det er ikke åpent pga lite sne og vanskelige forhold.

10A

Austertana– brua over Riidoveaijohka

Åpen

  

 10B

Løype 10A–Geresjávri

Åpen

  

10C

Čámmájohka bru–bru ved Juovlajohka

Åpen

 

11

Birkestrand–Lille Klokkarvann

Åpen

 

12

Austertana–Harrelv

Åpen

 

13

Luftjok–Austertana

Delvis åpen

 Åpen fra Tana elva Løype 9 til Hanavann

13B

Austertana–Stjernevann–Berlevåg grense

Åpen

  

 14

Álletnjárga/Alleknjarg–Skálvejávri

Åpen

 

15

Buolbmát/Polmak–Buolbmátjávri/Polmakvann

Åpen

  

16

Guhkesnjáarga/Langnes–Gávesluokta

Åpen

 

17

Finskegrensen- tollstasjon- løype 9 på Tanaelva

Stengt

 

18

Tanabru

Delvis åpen

Åpen fra løype 9 til Frode Utsi AS

OBS! oppdatert Midlertidig skuterløype i anleggsperioden for NY Tanabru 16.02.17