Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Oppdatert 26.05.2017

Åpne skuterløyper i Tana

Oversikt over åpne løyper i Tana kommune
 

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Tana er vedtatt 15 desember 2016

 

Løype nr

Løype

Status

Merknader

1

Leavvajohka/Levajok–Leavvajávri

Stengt

 

2A

Sirbmá–Bajimus Lavnnjosjávri

Stengt

Stengt grunnet ingen fremkommelighet til Njuorgganjavri. Fylkesmannen har ikke åpnet for kjøring etter omkjøringsløypa.

2B

Lákšjohka–Gárppejohguolbba

Stengt

 

3A

Fanasgieddi/ Båteng–Gurteluoppal

Stengt

 

3B

Storfossen–vest for Laddelašjávri

Stengt

 

3C

Gárppejohguolbba-Gaskkamus Lavnnjosjávri

Stengt

 

4

Hillágurra–Liŋkonjávri

Stengt

  Forlenget åpen til og med 14. mai

5

Máskejohka/ Masjok–Stuorra Ilis

Stengt

  Forlenget åpen til og med 14. mai

 6A

Bonjákas/Bonakas–Geassájávri/Sommervann

Stengt

Forlenget åpen til og med 14. mai

6B

Smalfjord–løype 6A

Stengt

  Forlenget åpen til og med 14. mai

6C

Boftsa–løype 6A

Stengt

  Forlenget åpen til og med 14. mai

Møter Løype 9, Tanaelva, på sørsiden av Norskholmen og går ved urabakken pga råk.

6D

Golggotjávri–løype 5 ved Luohttemuorjohka

Stengt

 

7

Ifjordfjellet

Stengt

  Forlenget åpen til og med 17. mai

 8

Stuorrajohka/Storelva–Stuorra Ilis

Stengt

  Forlenget åpen til og med 17. mai

9

Tanaelva med tilførselsløyper til Tanabru

Stengt

  Forlenget åpen til og med 14. mai

Stengt mellom løype 13 Luftjok og Tana bru. 

Stengt mellom Løype 1 Levajok til Løype 3A Båteng..

Løypa er stukket på østsiden av norskholmen pga råk. Det er stukket til løype 6C fra sørsiden av norskholmen og til Urabakken.

10A

Austertana– brua over Riidoveaijohka

Stengt

  Forlenget åpen til og med 14. mai

 10B

Løype 10A–Geresjávri

Stengt

  Forlenget åpen til og med 14. mai

10C

Čámmájohka bru–bru ved Juovlajohka

Stengt

 

11

Birkestrand–Lille Klokkarvann

Stengt

  Forlenget åpen til og med 14. mai

 Åpen store og lille klokkarvann til løype 12

12

Austertana–Harrelv

Stengt

  Forlenget åpen til og med 14. mai

13

Luftjok–Austertana

Stengt

  Forlenget åpen til og med 14. mai

Åpen fra løype 9 til sørenden av Stuorat Hánájávri 

13B

Austertana–Stjernevann–Berlevåg grense

Stengt

  Forlenget åpen til og med 14. mai

 14

Álletnjárga/Alleknjarg–Skálvejávri

Stengt

 Forlenget åpen til og med 14. mai

15

Buolbmát/Polmak–Buolbmátjávri/Polmakvann

Stengt

  Forlenget åpen til og med 14. mai

16

Guhkesnjáarga/Langnes–Gávesluokta

Stengt

 

17

Finskegrensen- tollstasjon- løype 9 på Tanaelva

Stengt

 

18

Tanabru

Stengt

OBS! oppdatert Midlertidig skuterløype i anleggsperioden for NY Tanabru 17.02.17