Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Angående helsepersonell fra Finland

Det har vært tvil om helsepersonell fra Finland kan jobbe i kommuner, som følge av reiseforbud for helsepersonell. I vedtak fra Helsedirektoratet av 12.03.20 sier det: «Virksomhetsledelsen gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.» Storfjord kommune har konferert med Fylkesmannen i Troms og Finnmark i dag 14.03, som bekrefter at helsepersonell fra Norden er ansett for å være nøkkelpersonell, og er fritatt fra forbud mot reising/krysse grensen mellom Finland og Norge. Kommunelegen i Karasjok som er i sammenfallende situasjon, bekrefter lik praksis.