Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Aksjon boligbrann 2009

I disse dager gjennomfører landets brannvesener den årlige "Aksjon boligbrann". Også Tana brannvesen deltar.

Flest branner i stua

Til tross for høy kjøkkenaktivitet i desember, starter de fleste branner i stua, viser statistikk fra DSB. 1. desember er Røykvarslerens dag med tid for bytte av batteri og testing. Røykvarslerens dag markerer også starten på kampanjen Aksjon boligbrann.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak Aksjon boligbrann.

- Kos med levende lys, bruk av peisen og økt bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr, kanskje i kombinasjon med alkohol, er de største brannårsakene i desember. Det er viktig å tenke brannsikkerhet, selv om man hygger seg, sier avdelingsdirektør Tor Suhrke i DSB.

- Det er en billig livsforsikring å ha røykvarslere i boligen. Røykvarslere redder hvert år mang liv, men likevel går cirka 500 000 mennesker i Norge inn i desember uten tilstrekkelig varsling i tilfelle brann, sier Suhrke. Per 30. november i år har 54 mennesker omkommet i branner i Norge. 33 menn, 17 kvinner og fire barn under 16 år.

Desember og spesielt dagene mellom lille julaften og nyttårsaften er årets klart mest brannfarlige periode. Siden Aksjon boligbrann startet i 2003 har det vært en markert nedgang i antall boligbranner i denne perioden. I 2002 var det rekordhøye 102 boligbranner i perioden 23. desember - 31. desember. I fjor var dette antallet mer enn halvert til 49.

– Det vil alltid være statistiske variasjoner fra år til år, men trenden over flere år viser en markant nedgang. Det er gledelig, men det er ingen grunn til å slå seg til ro med de oppnådde resultatene. Bruk av røykvarslere og aktsom atferd er fortsatt like viktig, sier fagdirektør Odd A. Rød i Gjensidige.

I Aksjon boligbrann er det brann-/feiervesenet og det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) som står for den praktiske gjennomføringen over hele landet. I perioden 1.-3. desember besøker de cirka 40 000 husstander. Det gis tilbud om en gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen. Mer informasjon om forebyggende brannvern finner dere på www.aksjonboligbrann.no