Historiekveld - På vårfiske med hest og kjerre

På vårfiske med hest og kjerre.
Per Johansen, Båtsfjord, Magnus Varsi, Sirma m.fl.
forteller om folk fra Tana som arbeidet på fiskebruk
på kysten

Arrangør: TANA HISTORIELAG / DEANU HISTORJÁSEARVI
: Tana rådhus
Tid: sndag 5. mai 18:00
Kultur