Lysmesse i Tana kirke

Velkommen til Lysmesse i Tana kirke. Kl17.00.
Konfirmantene deltar.
Kirkekaffe v/konfirmantforeldre.

Arrangør: TANA MENIGHET
: Tana kirke
Tid: søndag 9. desember 17:00
Kirke