Folkemøte om gytebestandsmål- "Nar er det nok laks?"

Kjetil Hindar (NINA) og Miljødirektoratet kommer til årets siste folkemøte i regi av Joddu-prosjektet. De vil fortelle hvordan gytebestandsmål for laksebestandene i Norge er fastsatt og belyse målsettingen særlig for Tanavassdraget.

Arrangør: TANA KOMMUNE
: Tana rådhus
Tid: tirsdag 11. desember 18:00
http://www.joddu.no