Møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget

Link til møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 28.11.2018:

http://einnsyn.tana.kommune.no/einnsynTana/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=1029

Søknadsfrist: 19.11.2018

Arrangør: TANA KOMMUNE V/DISPENSASJONSUTVALGET
: Tana rådhus, møterom 1
Tid: onsdag 28. november 10:00
Politisk