Møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget

http://einnsyn.tana.kommune.no/einnsynTana/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=953

: Tana rådhus, møterom 1
Tid: onsdag 29. november 10:00
Politisk