Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Adressenavn til navneløse veier

Kommunen har avdekket at det fortsatt er noen få veistrekninger som har behov for eget adressenavn. Fristen for å komme med forslag er 17.juni 2015.

Veistrekningene det er tale om er hyttefeltet i Masjokdalen, veien til hyttefeltet i Luftjokdalen, veien inn til NAV-kontoret, hjelpetjenesten og omsorgssenteret ved Tana bru, veien til elva i Suohpanjárga, veien til det framtidige boligfeltet i Gándaoaivi (Skiippagurra), Seidafjellet hyttefelt, jordbruksveien i Hillágurra og veien til Lákšjohka hyttefelt. Veistrekningene og lokaliseringen er vist på koplingen nedenfor.

Dersom noen har forslag til navn på de aktuelle veiene, sendes dette til Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA, eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no, innen 17.juni 2015.