Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

13.03.2020

Åpne skuterløyper i Tana

Oversikt over åpne løyper i Tana kommune

 

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Tana er vedtatt 15 desember 2016

Løypenr Løype Status Merknader
1 Leavvajohka/Levajok–Leavvajávri Åpen  
2A Sirbmá–Bajimus Lavnnjosjávri Delvis åpen  Etter vedtak om midlertidig motorferdselsforbud fra fylkesmannen er løypa stengt fra Gurtejávri til Bajimus Lavnnjosjávri fra 11. mars
2B Lákšjohka–Gárppejohguolbba Åpen  
3A Fanasgieddi/ Båteng–Gurteluoppal Åpen  
3B Storfossen–vest for Laddelašjávri Åpen  
3C Gárppejohguolbba-Gaskkamus Lavnnjosjávri Stengt  
4 Hillágurra–Liŋkonjávri Åpen  
5 Máskejohka/ Masjok–Stuorra Ilis Åpen  
6A Bonjákas/Bonakas–Geassájávri/Sommervann Åpen  
6B Smalfjord–løype 6A Åpen  
6C Boftsa–løype 6A Åpen  
6D Golggotjávri–løype 5 ved Luohttemuorjohka Åpen  
7 Ifjordfjellet Åpen Åpen fra veiskaret 
8 Stuorrajohka/Storelva–Stuorra Ilis Åpen  
9 Tanaelva med tilførselsløyper til Tanabru Åpen Åpen mellom Langnes og Båteng  Tilførselsløyper til Tanabru er åpen.  OBS! Det har vært flere råk ved mildvær. Vær ekstra oppmerksom ved ferdsel på elva.
10A Austertana– brua over Riidoveaijohka Åpen  
10B Løype 10A–Geresjávri Åpen  
10C Čámmájohka bru–bru ved Juovlajohka Åpen  
11 Birkestrand–Lille Klokkarvann Åpen  
12 Austertana–Harrelv Åpen  
13 Luftjok–Austertana Åpen  Åpen fra Tana elva til nordenden av Hanavann
13B Austertana–Stjernevann–Berlevåg grense Åpen  
14 Álletnjárga/Alleknjarg–Skálvejávri Åpen Det er fremdeles rein videre innover rundt og etter Skálvejávri. Vis aktsomhet og kjør forsiktig.
15 Buolbmát/Polmak–Buolbmátjávri/Polmakvann Åpen  
16 Guhkesnjáarga/Langnes–Gávesluokta Åpen  OBS skavler flere steder langs løypa. Kjør forsiktig.
17 Finskegrensen- tollstasjon- løype 9 på Tanaelva Stengt  
18 Tanabru Åpen