Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

10.01.2021

Åpne skuterløyper i Tana

Oversikt over åpne løyper i Tana kommune

 

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Tana er vedtatt 15 desember 2016

Løypenr Løype Status Merknader
1 Leavvajohka/Levajok–Leavvajávri Stengt

 

2A Sirbmá–Bajimus Lavnnjosjávri Stengt

 

2B Lákšjohka–Gárppejohguolbba Stengt

 

3A Fanasgieddi/ Båteng–Gurteluoppal Stengt

 

3B Storfossen–vest for Laddelašjávri Stengt

 

3C Gárppejohguolbba-Gaskkamus Lavnnjosjávri  Stengt

 

4 Hillágurra–Liŋkonjávri Stengt

 

5 Máskejohka/ Masjok–Stuorra Ilis Stengt

  

6A Bonjákas/Bonakas–Geassájávri/Sommervann Stengt

 

6B Smalfjord–løype 6A Stengt

  

6C Boftsa–løype 6A Stengt

 

6D Golggotjávri–løype 5 ved Luohttemuorjohka Stengt

 

7 Ifjordfjellet Stengt

 

8 Stuorrajohka/Storelva–Stuorra Ilis Stengt

 

9 Tanaelva med tilførselsløyper til Tanabru Delvis åpen

 10.01.2021

Åpen mellom shell i Tanabru til Langnes. OBS! Vær oppmerksom på skruis.

10A Austertana– brua over Riidoveaijohka Stengt

 

10B Løype 10A–Geresjávri Stengt

 

10C Čámmájohka bru–bru ved Juovlajohka Stengt

 

11 Birkestrand–Lille Klokkarvann Stengt

 

12 Austertana–Harrelv Stengt

 

13 Luftjok–Austertana Stengt  

13B Austertana–Stjernevann–Berlevåg grense Stengt

 

14 Álletnjárga/Alleknjarg–Skálvejávri Stengt  
15 Buolbmát/Polmak–Buolbmátjávri/Polmakvann Stengt

 

16 Guhkesnjáarga/Langnes–Gávesluokta Stengt

 

17 Finskegrensen- tollstasjon- løype 9 på Tanaelva Stengt

 

18 Tanabru Stengt