Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

31.03.2021

Åpne skuterløyper i Tana

Oversikt over åpne løyper i Tana kommune

 

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Tana er vedtatt 15 desember 2016

Løypenr Løype Status Merknader
1 Leavvajohka/Levajok–Leavvajávri Åpen

 27.02.2021 

2A Sirbmá–Bajimus Lavnnjosjávri Åpen

 16.03.2021

2B Lákšjohka–Gárppejohguolbba Åpen

 22.03.2021

3A Fanasgieddi/ Båteng–Gurteluoppal Åpen

 05.03.2021

3B Storfossen–vest for Laddelašjávri Åpen

 05.03.2021

3C Gárppejohguolbba-Gaskkamus Lavnnjosjávri  Stengt

 

4 Hillágurra–Liŋkonjávri Åpen

 21.02.2021

5 Máskejohka/ Masjok–Stuorra Ilis Åpen

 09.03.2021 

6A Bonjákas/Bonakas–Geassájávri/Sommervann Åpen

 13.02.2021

6B Smalfjord–løype 6A Åpen

 13.02.2021 

6C Boftsa–løype 6A Åpen

 13.02.2021 

6D Golggotjávri–løype 5 ved Luohttemuorjohka Åpen

 13.02.2021 

7 Ifjordfjellet Stengt

 25.02.2021

 Påventer stikking

8 Stuorrajohka/Storelva–Stuorra Ilis Åpen

 09.03.2021

9 Tanaelva med tilførselsløyper til Tanabru Delvis åpen

 31.03.2021

 Åpen fra Båteng til Skiippagurra.

Åpen fra Seida til Langnes.

 Vær obs på overvann og råk.

De siste dagers tining har medført dårlige forhold på isen og fare for råk.

10A Austertana– brua over Riidoveaijohka Åpen

 16.03.2021

10B Løype 10A–Geresjávri Åpen

 16.03.2021

10C Čámmájohka bru–bru ved Juovlajohka Åpen

 29.01.2021

11 Birkestrand–Lille Klokkarvann Åpen

 01.02.2021

12 Austertana–Harrelv Åpen

 30.01 2021

13 Luftjok–Austertana Delvis åpen

 29.01.2021

 Åpen fra løype 9 til Hanavann.  

 Åpen i Austertana.

13B Austertana–Stjernevann–Berlevåg grense Åpen

 16.03.2021 

14 Álletnjárga/Alleknjarg–Skálvejávri Åpen

26.03.2021 

15 Buolbmát/Polmak–Buolbmátjávri/Polmakvann Åpen

 05.02.2021

16 Guhkesnjáarga/Langnes–Gávesluokta Delvis åpen

 16.03.2021

 Åpne til kryss Kaldbakknes - Gavesluft

17 Finskegrensen- tollstasjon- løype 9 på Tanaelva Stengt

 

18 Tanabru Åpen

 19.03.2021