Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

13.01.2020

Åpne skuterløyper i Tana

Oversikt over åpne løyper i Tana kommune
 

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Tana er vedtatt 15 desember 2016

 

Løype nr

Løype  

Status

Merknader

1

Leavvajohka/Levajok–Leavvajávri

Stengt

 

2A

Sirbmá–Bajimus Lavnnjosjávri

Stengt

 

2B

Lákšjohka–Gárppejohguolbba

Stengt

 

3A

Fanasgieddi/ Båteng–Gurteluoppal

Stengt

 

3B

Storfossen–vest for Laddelašjávri

Stengt

 

3C

Gárppejohguolbba-Gaskkamus Lavnnjosjávri

Stengt

 

4

Hillágurra–Liŋkonjávri

Stengt

 

5

Máskejohka/ Masjok–Stuorra Ilis

Delvis Åpen

 Åpen til sommervann

 6A

Bonjákas/Bonakas–Geassájávri/Sommervann

Åpen

 

6B

Smalfjord–løype 6A

Stengt

 

6C

Boftsa–løype 6A

Åpen

 

6D

Golggotjávri–løype 5 ved Luohttemuorjohka

Stengt

 

7

Ifjordfjellet

Stengt

 

 8

Stuorrajohka/Storelva–Stuorra Ilis

Stengt

 

9

Tanaelva med tilførselsløyper til Tanabru

Åpen

 Åpen mellom Langnes og Båteng  Tilførselsløyper til Tanabru er åpen. 

OBS! Etter mildværet har det oppstått råk ved løypa i holmfjell. Vær ekstra oppmerksom ved ferdsel på elva.

10A

Austertana– brua over Riidoveaijohka

Stengt

 

 10B

Løype 10A–Geresjávri

Stengt

 

10C

Čámmájohka bru–bru ved Juovlajohka

Stengt

 

11

Birkestrand–Lille Klokkarvann

Åpen

 

12

Austertana–Harrelv

Åpen

 

13

Luftjok–Austertana

Delvis Åpen

 Åpen fra Tana elva til nordenden av Hanavann

13B

Austertana–Stjernevann–Berlevåg grense

Stengt

 

 14

Álletnjárga/Alleknjarg–Skálvejávri

Delvis Åpen

 Åpen til skivann

15

Buolbmát/Polmak–Buolbmátjávri/Polmakvann

Åpen

 

16

Guhkesnjáarga/Langnes–Gávesluokta

Stengt

 

17

Finskegrensen- tollstasjon- løype 9 på Tanaelva

Stengt

 

18

Tanabru

Åpen