Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Oppdatert 17.03.2017

Åpne skuterløyper i Tana

Oversikt over åpne løyper i Tana kommune
 

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Tana er vedtatt 15 desember 2016

 

Løype nr

Løype

Status

Merknader

1

Leavvajohka/Levajok–Leavvajávri

Åpen

 

2A

Sirbmá–Bajimus Lavnnjosjávri

Åpen

 

2B

Lákšjohka–Gárppejohguolbba

Åpen

 

3A

Fanasgieddi/ Båteng–Gurteluoppal

Åpen

 

3B

Storfossen–vest for Laddelašjávri

Åpen

 

3C

Gárppejohguolbba-Gaskkamus Lavnnjosjávri

Stengt

 

4

Hillágurra–Liŋkonjávri

Åpen

 

5

Máskejohka/ Masjok–Stuorra Ilis

Åpen

 

 6A

Bonjákas/Bonakas–Geassájávri/Sommervann

Åpen

6B

Smalfjord–løype 6A

Åpen

 

6C

Boftsa–løype 6A

Åpen

Møter Løype 9, Tanaelva, på sørsiden av Norskholmen og går ved urabakken pga råk.

6D

Golggotjávri–løype 5 ved Luohttemuorjohka

Stengt

 

7

Ifjordfjellet

Åpen

 

 8

Stuorrajohka/Storelva–Stuorra Ilis

Åpen

 

9

Tanaelva med tilførselsløyper til Tanabru

Delvis åpen

Stengt mellom Løype 1 Levajok til Løype 3A Båteng..

Løypa er stukket på østsiden av norskholmen pga råk. Det er stukket til løype 6C fra sørsiden av norskholmen og til Urabakken.

10A

Austertana– brua over Riidoveaijohka

Åpen

 

 10B

Løype 10A–Geresjávri

Åpen

 

10C

Čámmájohka bru–bru ved Juovlajohka

Åpen

 

11

Birkestrand–Lille KlokkarvannÅpen

Åpen

 

12

Austertana–Harrelv

Åpen

 

13

Luftjok–Austertana

Delvis åpen

Åpent fra Løype 9 - Tanaelva til Luftjokdalen.

Løypa er midlertidig stengt gjennom de nordlige delene av Hanadalen til Austertana pga rasfare.

13B

Austertana–Stjernevann–Berlevåg grense

Åpen

 

 14

Álletnjárga/Alleknjarg–Skálvejávri

Delvis stengt

Delvis stengt pga vanskelig beitesituasjon.

Løypa er åpent til sørenden av Savetjávri

15

Buolbmát/Polmak–Buolbmátjávri/Polmakvann

Åpen

 

16

Guhkesnjáarga/Langnes–Gávesluokta

Åpen

 

17

Finskegrensen- tollstasjon- løype 9 på Tanaelva

Åpen

 

18

Tanabru

Delvis Åpen

Stengt fra tilførselsløype Tana bru sør og sørover mot Diddigeaidnu/ Dovvegeaidnu.

OBS! oppdatert Midlertidig skuterløype i anleggsperioden for NY Tanabru 17.02.17