Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Åpen anbudsinnbydelse - brøytekontrakter 2017 - 2020

Tana kommune skal gå til innkjøp av tjenester for vinterdrift av kommunale veier i perioden 15.10.2017 – 15.05.2020 og inviterer til åpen anbudskonkurranse i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17.06.2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 18.08.2016.

Anbudskonkurransen vil bli kunngjort på Doffin i nærmeste framtid.
I forbindelse med kunngjøringen på Doffin så vil frist for innsending av tilbud endres.

Det er egen konkurranse for hver brøyterode og muligheter til å lever anbud på flere roder.

Anbudsdokumentene som også vil komme på Doffin finnes på kommunens nettsted under menyvalget Selvbetjening/Anbud/Brøyteanbud 2017 - 2020, eller ved å klikke på denne lenken Brøyteanbud 2017 - 2020 Disse dokumentene kan brukes til å beregne prisen på anbudet.