Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde
Detaljregulering Ny Leirpollskogen bru

Detaljregulering fv. 282 Ny Leirpollskogen bru vedtatt

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Tana kommune Detaljregulering for fv. 282 Ny Leirpollskogen bru i kommunestyremøtet 15.06.2017.

2017-06-23 Les mer...

Grunnet stor søknadsmengde avholdes det ekstramøte 27.6.2017

Ekstramøte i dispensasjonsutvalget 27.6.2017

2017-06-21 Les mer...

Planprogram for detaljregulering av farled til Leirpollen fastsatt

Formannskapet har fastsatt planprogram for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for farled inn til Leirpollen samt for sjødeponi utenfor Stangnes. Planforslaget skal konsekvensutredes. Kysverket utarbeider nå et planforslag med konsekvensutredning som kommunen senere skal sendes på høring.

 

2017-06-16 Loga eambbo...

Kun øyeblikkelig hjelp vil bli betjent.

Legekontoret har redusert drift 31. mai.

 

 

2017-05-30 Loga eambbo...

Søknadsfrist til disse møtene er satt til fredag 2.6.2017.

Møte i dispensasjonsutvalget 6.6.2017 og 7.6.2017 flyttes til 13.6.2017 og 14.6.2017

2017-04-25 Les mer