Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune i samarbeid med Folkeuniversitetet inviterer på gratis kurs i bruk av internett.

Kurset starter opp Mandag 27.Mars kl.18.00 på Kommunestyresalen. Kurset er på 30 timer og er helt gratis.

2017-03-20 Les mer.....

Timebestilling laboratoriet

Laboratoriet og skiftestua har timebestilling.

2016-12-02 Les mer....

Kunngjøring av tilskudd til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kultur

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut tilskuddsordningene til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Mer informasjon om tilskuddsordningene, regelverk og søknadsskjema finnes på våre nettsider:

Tilskudd til nasjonale minoriteter

Tilskudd til kvensk språk og kultur

Søknadsfrist er 15. november 2016 og 1. mai 2017. En forutsetning for å behandle søknader som kommer inn til fristen 1. mai, er at det er midler igjen på tilskuddspostene.

Utlysningen blir bare sendt ut elektronisk. Vi ber om at eventuelle søknader sendes oss elektronisk, til postmottak@kmd.dep.no.

Vi ber om at kommuner og fylkeskommuner gjør tilskuddsordningene kjent for aktuelle organisasjoner eller institusjoner dere kjenner til i deres område.

Vi gjør oppmerksom på at nasjonale minoriteter er gruppene jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og norske rom (sigøynere). Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter gjelder bare disse gruppene.

2016-10-14 Loga eambbo...

INFLUENSAVAKSINERING PÅ TANA HELSESTASJON

Fredag 21.10. fra kl 0900 til 1500

Fredag 28.10. fra kl 0900 til 1500

Onsdag 02.11. fra kl 1000 til 1200 på Miljøbygget på pensjonisttreffet.

 
Vaksinen koster kr 100,-. Ta med kontanter.

Vel møtt!

Helsesøstrene i Tana

2016-10-13 Les mer...