Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen

Stortinget vedtok i juni 2016 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning for gjennomføringen av stortingsvalget 2017. Blant endringene ble det tilføyd en ny bestemmelse i § 9-5 a om elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. 

2016-11-08 Les mer...