Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Høring- kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2017- 2020

Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur i Tana kommune vedtok å sende forslag til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg ut på høring  med høringsfrist 19. oktober 2016.


2016-09-12 Les mer...

Bygde- og grendenavn kan bli adressetilleggsnavn

Tana kommune ønsker at de mest brukte bygde- og grendenavnene i kommunen skal kunne benyttes i adresser på samme måte som tidligere. Et forslag til bygde- og grendenavn som skal kunne benyttes som adressetilleggsnavn, sendes nå på høring. Fristen for å gi tilbakemelding er 29.09.2016.

2016-09-09 Les mer...

Tana kommune skal også i år søke om Nkom midler til utbygging av fiber.

Tana kommune fikk dessverre ikke midler til utbygging av fiber under fjorårets søknad til Nkom. Årets søknad gjelder finansiering av utbygging Sandlia - Austertana.
Som en del av prosessen skal det gjennomføres en høring  og nedenunder er høringsdokumentet

2016-03-22 Les mer....

Kunngjøring av navnesaker i Skuvgi/ Birkestrand og Luovttejohleahki/ Luftjokdalen

Det kunngjøres at Kartverket har reist navnesak for naturnavnene Fergemelen (del av elvemelen i Skuvgi/ på Birkestrand), Pikku-Kumpula og Iso-Kumpula (høyder i Luftjokdalen), og Tana kommune for adressenavnene Fergemelen og Pikku-Kumpula. Innspill/ opplysninger om navnene må sendes Tana kommune innen 14.mars.

2016-02-23 Les mer...

Varsel om oppstart av planarbeid Leirpollskogen bru

Statens vegvesen varsler om oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for ny Leirpollskogen bru. Frist for å uttale seg til oppstart av planarbeidet er 30. mars 2016.

2016-02-15 Les mer.....

Varsel om utvidelse av havneplan for Šuoššjohka/Sjursjok

Merkander til utvidelse av havneplan for Šuoššjohka/Sjursjok må være sendt til Tana kommune innen fredag 21. august 2015.

2015-07-10 Les mer...

Navn til navneløse veier i Tana kommune - fristen nærmer seg!

Kommunen ønsker forslag til navn på de småveiene, veistrekningene og hytteområdene, som fortsatt ikke har fått navn. Fristen for å komme med forslag er 31.januar 2014. Målet er at alle boliger, fritidshytter og næringsbygg skal få veiadresse i løpet av neste år. Benytt sjansen til å komme med forslag!

2014-01-22 Les mer...