Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde
Flerbrukshallen forran_512x384

Flerbrukshallen åpner for sesongen 2011/2012

Flerbrukshallen vil åpnes for trening fra og med mandag den 29.august 2011. Sesongen avsluttes i forhold til skoleruta den 22.juni 2012
2011-08-29 Les mer...

Treningstider i Flebrukshallen 2011/2012

Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2011/2012 er 15.juni 2011.
2011-05-31 Les mer...
Flerbrukshallen forran_512x384

Flerbrukshallen

Flerbrukshallen i Tana ble ferdigstilt for bruk høsten 2008. Hallen skal drives til beste for innbyggere og lokalsamfunn i Tana kommune, og er ment å skulle berike idretts- og kulturlivet i kommunen, samt være en møteplass for felles aktiviteter. Flerbrukshallen er et idretts- og kulturtilbud og skal drives etter selvkost prinsippet.
2009-06-23 Les mer...
Jørn Aslaksen, Kjell NIlssen, Sigfrid Hernes og Frank Ingilæ forran bildet Fallgrep_100x91

Den kunstneriske utsmykkingen i Tana flerbrukshall

Tana kommune overtok den kunstneriske utsmykkingen i Tana flerbrukshall i dag 12. august 2009.
Utsmykkingen skjedde i samarbeid med KORO ”Kunst i offentlige rom” og Kunstneren har vært Sigrid Hernes fra Alta og kunstnerisk konsulent Hilde Skancke Pedersen fra Kautokeino.
I artikkelen finner du kunstnerens takner bak bildene og bilder fra overtakelsen.
2009-08-12 Les mer...