Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

45 51 77 77 Teknisk-beredskapsvakt

Tana kommune har etablert en vakt og beredskapstjeneste for Vei, Vann, Avløp og Bygg - på telefon 45 51 77 77.
Vakttelefonen  bemannet fra 16.00 - 24.00 og i helger/høytider 07.00 - 24.00

For å gi innbyggerne et bedre tilbud for å få kontakt med oss i når det gjelder problemer med;

* kommunalt vann  V
* kommunale veier V
* kommunalt avløp A
* samt for å kunne gi melding om avlorlige feil og problemer med kommunale bygg B

har vi opprettet en Vakt-og beredskapsvakttjeneste som nåes på telefon  45 51 77 77.

Tjenesten er i drift fra i dag 1. september 2016