Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Tlf: 455 17 777 Teknisk vakt

Teknisk vakt - vakt og beredskapstjeneste for kritiske skader eller feil på kommunal vei, vann, avløp og bygg.
Teknisk vakt er bemannet fra kl: 

  • 15.00 - 23.00 hverdager  
  • 07.00 - 22.00 helger/høytider 

Telefon 455 17 777

 

Eksempler på kritiske skader eller feil (listen er ikke uttømmende. Er du i tvil, ta kontakt!)

  • Dårlig vanntrykk, farge eller bortfall av vann fra kommunalt drikkevann
  • Lekkasjer eller mistanke om lekkasje på hovedledning (kommunalt drikkevann og avløp)
  • Tett kloakk/ avløp på kommunal ledning
  • Tette stikkrenner der vannet utgjør fare for publikum eller utvasking av kommunal vei
  • Nedsatt fremkommelighet på kommunale veier (glatte veier, ras på vei, utvasket vei, mye sne etc)
  • Hærverk eller knuste/ åpne vinduer/ dører på kommunale bygg
  • Lekkasje i kommunale bygg
  • annet som faller inn under kritisk skade eller feil og som ikke kan vente til neste arbeidsdag/ hverdag.