Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ealgavárra lassánan Deanu geainnuid alde - Fáruhehket !

Garvet ealgga vuodjima – vudjet várrogasat!

Elger i skog og snø

Dá lea muohttán ja dat dáhká ahte ealggat bohtet geainnuid ala. Ávžžuhuvvo dan dihte vuodjit várrogasat!

Jus vuoját ealgga ala riŋge bolesii 02800!

Boles váldá oktavuođa ohcanjoavkkuin geat mii čađaha ohcama ja vejolaččat goddima. Muitet merket báikki ovdal go vuoddjábehtet fas! Ohcanjoavku sáhttá maid váldit oktavuođa oažžun dihtii dárkilabbot dieđuid.

Jus ealli báhccá veallát geainnu ala ja/dahje biila báhccá orrut geainnu alde: sihkkarastet lihkohisvuođabáikki váruhangolmmačiegagiin ja heahtečuovggaiguin! Geavahehket šleđggonveastta!

Jus olbmot leat roasmmohuvvan: Fitne ollislašgova roasmmohuvvan olbmuin ja atte heahteveahki / riŋge 113!