Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

ID 792 - Deanu sámeskuvla har ledige stillinger for skoleåret 2019/2020, 3.gang utlysning

Deanu sámeskuvllas lea rabas muhtiin sadjásaš virggi.

 

Fágasavaldagat: erenoamáš pedagogihkka, dárogiella, eaŋgalas, ja matematihkka. Ohccit eará fágain sáhttet ohcat. Virggis deattuhuvvojit persovnnálaš- ja ovttasbargoattáldagat.

Skuvllas leat 87 oahppi 1.-10.ceahkis.

Oahpahus- ja bargogiella lea sámegiella. Gáibádus: Dat gii biddjo virgái ferte máhttit sámegiela.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deanu sámeskuvla har ledig et antall lærerstillinger i vikariater.

 

Fagønsker: spes.ped., engelsk, norsk og matematikk. Søkere med andre fag kan søke.

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges i stillinga.

Skolen er en 1 – 10 skole med 87 elever.

Undervisnings- og arbeidsspråk er samisk.

 

Krav: De som tilsettes må beherske samisk.

 

Skuvlla gulahallanolmmoš/ Skolens kontaktperson: Rektor Berit Ranveig Nilssen, tlf 455 17781 eller konst. rektor Per Ove Måsø, tlf 455 177 80.

 

Ohcanáigi/ Søknadsfrist: 16.juni 2019

 

De som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest iht. Oppl. § 10-9.

 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Søknad, CV, og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

 

Her kan du søke på stillingen

 

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

 

Deanu gielda- Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.