Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

05.03.2021

Åpne skuterløyper i Tana

Oversikt over åpne løyper i Tana kommune

 

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Tana er vedtatt 15 desember 2016

Løypenr Løype Status Merknader
1 Leavvajohka/Levajok–Leavvajávri Åpen

 27.02.2021 

2A Sirbmá–Bajimus Lavnnjosjávri Delvis åpen

 09.02.2021

 Åpen til Nammajavri

2B Lákšjohka–Gárppejohguolbba Stengt

 

3A Fanasgieddi/ Båteng–Gurteluoppal Åpen

 05.03.2021

3B Storfossen–vest for Laddelašjávri Åpen

 05.03.2021

3C Gárppejohguolbba-Gaskkamus Lavnnjosjávri  Stengt

 

4 Hillágurra–Liŋkonjávri Åpen

 21.02.2021

5 Máskejohka/ Masjok–Stuorra Ilis Delvis åpen

 21.02.2021 

 Åpen til kryss løype 4 Hillágurra–Liŋkonjávri

6A Bonjákas/Bonakas–Geassájávri/Sommervann Åpen

 13.02.2021

6B Smalfjord–løype 6A Åpen

 13.02.2021 

6C Boftsa–løype 6A Åpen

 13.02.2021 

6D Golggotjávri–løype 5 ved Luohttemuorjohka Åpen

 13.02.2021 

7 Ifjordfjellet Stengt

 25.02.2021

 Stikkes i uke 10

8 Stuorrajohka/Storelva–Stuorra Ilis Stengt

 25.02.2021

 Stikkes i uke 10

9 Tanaelva med tilførselsløyper til Tanabru Delvis åpen

 05.03.2021

 Åpen fra Båteng til Skiippagurra

 Åpen fra Seida til Langnes

 OBS! Begge tilførselsløypene er nå stengt til Tanabru  grunnet råk. 

 Vær oppmerksom på skruis ved Langnes og mellom Skiippagurra og Holmesund.

10A Austertana– brua over Riidoveaijohka Stengt

 

10B Løype 10A–Geresjávri Stengt

 

10C Čámmájohka bru–bru ved Juovlajohka Åpen

 29.01.2021

11 Birkestrand–Lille Klokkarvann Åpen

 01.02.2021

12 Austertana–Harrelv Åpen

 30.01 2021

13 Luftjok–Austertana Delvis åpen

 29.01.2021

 Åpen fra løype 9 til Hanavann.  

 Åpen i Austertana.

13B Austertana–Stjernevann–Berlevåg grense Delvis åpen

 29.01.2021 

 Åpen til kraftlinje over den gamle brøytestasjonen

14 Álletnjárga/Alleknjarg–Skálvejávri Delvis åpen

 06.02.2021 

 Åpen til Skivann.

15 Buolbmát/Polmak–Buolbmátjávri/Polmakvann Åpen

 05.02.2021

16 Guhkesnjáarga/Langnes–Gávesluokta Stengt

 

17 Finskegrensen- tollstasjon- løype 9 på Tanaelva Stengt

 

18 Tanabru Stengt